Nowe przepisy dla kierowców. Nie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC

1 października, 2018

Ubezpieczenia

Nie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Od 1 października kierowcy zwolnieni są z obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC. W życie weszły nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.
W maju 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC nie będzie karana mandatem. Co istotne, kierowcy nadal muszą mieć przy sobie prawo jazdy. Brak tego dokumentu będzie wiązał się z otrzymaniem mandatu.

Kiedy będzie potrzebny dowód rejestracyjny?

Wszystkie dane, które były zawarte w dowodzie rejestracyjnym i polisy, trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Policjanci lub inne służby przeprowadzające kontrolę mogą w każdej chwili sprawdzić informacje o pojeździe w systemie. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że podczas kontroli kierowca może otrzymać pytanie, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu. Wystarczy wówczas odpowiedzieć, gdzie znajduje się dokument (w domu, w siedzibie firmy etc.).

Nowe przepisy nie zwalniają nas od obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego. Jest to wciąż dokument niezbędny przy załatwianiu różnych formalności, np. przy sprzedaży auta, czy podczas wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów. Należy również pamiętać, że trzeba mieć go ze sobą przy okazji wyjazdu zagranicznego. Kierowcy, którzy zarejestrowali samochód za granicą, muszą wciąż wozić dowód rejestracyjny pojazdu. Tak samo jest z poświadczeniem OC.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od dnia 1 października 2018 r. w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń