Regulamin RODO

Oświadczenie Administratora Danych:

 • Administratorem danych osobowych jest :
  Krzysztof Żebrok / www.cieszynubezpieczen.pl z siedzibą przy ul. Brożka 5/3, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-241-67-98 tel. 798424263 mail: kontakt@cieszynubezpieczen.pl.
 • Cel przetwarzania danych:
  Składanie ofert dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia, informowanie o kończących się polisach, obsługa po sprzedażowa oraz inne czynności ubezpieczeniowe.
 • Dobrowolność przekazywania danych:
  Klient udostępnia dane z własnej woli niemniej są one niezbędne w celu przygotowania oferty do zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Zasady przechowywania danych :
  Dane w formie papierowej zabezpieczone są w zamykanej szafie, a w przypadku danych elektronicznych Agent korzysta z profesjonalnej poczty e-mail, przechowuje dane na dysku zewnętrznym oraz w komputerach firmowych na zabezpieczonych folderach.
 • Udostępnianie danych:
  Klient ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych , ma prawo dostępu do tych danych, poprawiania i uzupełniania tych danych, przeniesienia danych, prawo do
  cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jeżeli taką zgodę wyrażał, prawo do sprzeciwu przeciwko marketingowi bezpośredniemu Agenta wykonywanemu bez zgody oraz prawo do żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych.
 • Prawo wniesienia skargi :
  W związku z przetwarzaniem danych , Klient może złożyć reklamacje do Agenta lub skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Sposób przetwarzania danych :
  Forma papierowa i elektroniczna.